Norra Älvsborgs Förbundsstämma 2013 den 20 april i Vänersborg!

bild förbundstämma 20 april

En bild med hela gruppen!

Vi gick igenom många motioner och avtackade Per Henriksson partiombudsman i Norra Älvsborg som nu går vidare til Jönköping. Vi önskar honom lycka till!

bild elisabeth förbundstämma 20 april

Vi fick även lyssna på Elisabeth Svantesson Ordförande Arbetsmarkandsutskottet.

Lämna ett svar