Artikel: GT DEBATT: Lärare måste få vara just lärare – 20130221

 

De flesta lärare upplever att de har fått fokusera alltför mycket på administrativt arbete i stället för sitt arbete med eleverna i klassrummet sedan alliansregeringens reformer trädde i kraft. Detta vidimeras av en undersökning gjord av Lärarnas Riksförbund där svenska lärare uppger att de måste lägga alltmer tid på administration under arbetstid.90 procent av de tillfrågade lärarna rapporterade att de hade mer administrativa uppgifter att ta hand om jämfört med för fem år sedan.

 

 

Den nya skollagen ställer ökade krav på att skolan dokumenterar sin verksamhet. Lärare måste rapportera frånvaro och ibland skriva åtgärdsplaner för elever som riskerar att inte uppfylla målen, samt ta hand om ärenden de helt saknar utbildning för – till exempel elevhälsoärenden.

 

 

 

Regeringen har lyssnat på lärarna och tar nu nya tag för att få i gång arbetet för att underlätta administrationsbördan runt om i landets skolor. Regeringen tar bort IUP (individuella utvecklingsplaner) från årskurs 6-9. Den skriftliga individuella utvecklingsplanen innehåller två delar, dels omdömen, dels en planering för elevens fortsatta arbete mot läroplanens mål.

 

Individuella utvecklingsplaner har varit en administrativ börda för många lärare. I årskurs 1-5 blir IUP kvar, men ska skrivas en gång per läsår i stället för en gång per termin som nu är fallet. Detta är ett förslag som regeringen har för avsikt att lägga en proposition till riksdagen i höst. Förändringarna är tänkta att träda i kraft under läsåret 2013/14.

 

För att Sverige ska kunna behålla sin position som en ledande kunskapsnation måste vi låta lärare vara lärare. De ska i första hand finnas till för eleverna och stärka våra barns kunskap och självkänsla. Genom förslaget har regeringen visat att man lyssnar på lärarna och tar ett fortsatt ansvar för deras arbetsvillkor och därmed rikets elever.

 

Camilla Waltersson Grönvall

 

Michael Svensson

 

Riksdagsledamöter (M) i utbildningsutskottet

Lämna ett svar