PRESSMEDDELANDE- 2013 02 14- Moderaterna tar nya tag om skolpolitiken

Idag presenterade den moderata arbetsgruppen för skolfrågor nya förslag.

Kunskapskraven i det moderna samhället och arbetsmarknaden är höga. En välutbildad arbetskraft är nödvändig för att klara framväxten av nya jobb och för att säkra bra löner. Moderaterna förnyar nu sin skolpolitik med fokus på att bredda och fördjupa skolans kunskapsuppdrag.

Förslagens fokus ligger på kunskap. För att lyfta skolresultaten stärker moderaterna skolpolitiken inom fem områden:
1.
Stärk lärarrollen och öka lärarresurserna i utsatta områden.
2.Tidigare betyg och fler nationella prov. Moderaterna föreslår att betyg införs från årskurs tre under nästa mandatperiod.
3.Ökat tidigt undervisningsstöd och tidigare skolstart.
4.Mer undervisningstid i matematik, svenska och engelska.
5.Satsningar på yrkesutbildningar och lärlingar.

– Genom vår markering att sätta tydliga mål för ökade kunskapskrav från årskurs tre förebygger vi det utanförskap som ett misslyckande i skolan kan leda till senare i livet. Detta är också för att Sverige sedan lång tid har hamnat efter i internationella kunskapsjämförelser, säger Camilla Waltersson Grönvall, grundskoleansvarig i moderaternas utbildningsutskott.

– Vi vill belysa skolans största utmaningar och främja en utveckling att Sverige åter igen får en skola i världsklass. Skolan ska ha en nollvision för antalet elever som inte klarar kunskapsmålen, fortsätter Camilla Waltersson Grönvall

Se hela presskonferansen på:

http://play.moderat.se/Player2.aspx?SessionFactID=74&MeetingID=72&SessionName=Presskonferens&CatID=-1&Search=&Embedded=0&dtmEntry=&intFullMeeting=1

Lämna ett svar