Artikel: Storsatsning på forskning och innovation

Regeringen gör i budgeten för 2013 en storsatsning på forskning och innovation. Propositionen innehåller satsningar som höjer nivån på forskningsanslagen med 4 miljarder kronor 2013-2016. Totalt har alliansregeringen höjt anslagen till forskning och innovation med 9 miljarder kronor. Detta innebär en ökning med 30 procent. Regeringens proposition Forskning och innovation innebär: stora ökningar för universitet och högskolor, satsningar på spetsforskning, 600 miljoner till life science och forskningsinfrastruktur.

Den här storsatsningen är en viktig pusselbit till framtidens jobb. Det är vår förmåga att prioritera rätt idag som kommer att leda till nya jobb i imorgon. Moderaterna och alliansen tar det ansvaret. Vi levererar konkreta förslag istället för tomma affärsplaner.

Förändringar kan ofta innebära en smärtsam process. Inte minst i Trollhättan finns det i närtid konkreta exempel hur detta händelseförlopp ser ut i verkligheten. Människor som jobbat på samma arbetsplats, kanske hela sitt liv, upptäcker en dag att det är slut. Företaget som varit en stor del av deras liv finns inte längre. Det är en situation som tar kraft och energi. Många upplever frustration och hopplöshet.

Dessa samhällsförändringar sker dock inte per automatik. Politikens roll är att ta bort hinder, se till att klimatet för företagande och entreprenörskap är lockande. Det är därför Moderaterna och alliansen, till skillnad från Socialdemokraterna, inte bara säger att vi vill satsa på företagen. Vi gör det faktiskt också. Halverade arbetsgivaravgifter för unga, en rad regelförenklingar och sänkt bolagskatt. Allt detta, är sammantaget, tydliga exempel på politiken med enkla och smarta åtgärder gör det enklare att driva företag och att anställa.

Sverige är ett litet land i en hårt konkurrensutsatt värld. Med detta som utgångspunkt är det mer än viktigt att vi satsar på framtidens idéer. Företag startas normalt just av att någon får en idé. Ur det skedet växer det företag, och ur företag växer det anställningar. Mycket av den här utvecklingen styrs av hur väl vi lyckas på forsknings och innovationsområdet. Redan i den förra forskningspropositionen tillfördes mer pengar under det första året än vad den tidigare s-regeringen förmått med under en hel fyraårsperiod. Och nu, i den nyss presenterade budgeten, kommer att investeringar på drygt 11,5 miljarder att tillföras under åren 2013-2016.

Med detta har moderaterna och alliansen gjort en historisk satsning på svensk forskning och innovation. Genom att vara offensiva stärks länken mellan forskning, utbildning och företagen. Framtidens idéer styrkta av kunskap och entreprenörsanda är vägen till nya jobben i Trollhättan. Men det kräver en politik som matchar utmaningar och vågar leverera klara besked. Inte en politik likt Socialdemokraternas vars retorik inte går i takt med verkligheten.

 

Lämna ett svar