Artikel: Ökad motion lika med ökade resultat

I detta nu ser Nya Moderaterna över vår politik i fem olika arbetsgrupper. Ett arbete som snart avslutas. Inom skolpolitiken vill vi verka för ökad gympa på schemat fram tills att barnen lämnar nionde klass. Forskning visar nämligen att ökade skolresultat hänger ihop med ökad motion. Vi vill därför uppmuntra moderata kommunalpolitiker i Län/Kommun att gå i bräschen. Gör ökad fysisk aktivitet i skolan till en profilfråga!

 

Idrotten är redan en stor del av många svenskars liv idag. Zlatans bragdprestation mot England kommer tveklöst att inspirera våra barn till att bli nya svenska toppatleter. Den fyller dock fler funktioner än tävlan och underhållning. Forskningsresultat visar på motionens positiva betydelse för barns resultat i skolan. Lärarnas pedagogiska verktyg är odiskutabelt den enskilt viktigaste faktorn för elevers resultat. Intressant i sammanhanget är dock att andra delar också kan spela in.

 

I våras presenterade forskare vid Bunkefloprojektet resultat av sin forskning. Studier pekade på kopplingar mellan ökad motion och ökade skolresultat. Hela 96 procent av eleverna i gruppen med mer motion uppnådde behörighet i gymnasieskolan mot 86 procent i kontrollgruppen. I synnerhet pojkars resultat förbättrades avsevärt. Att dessutom barnens hälsa får en skjuts i rätt riktning gör inte saken sämre. Rolf Ekman, professor i neurokemi, Göteborgs universitet, har tidigare skrivit om att motion gör att hjärnceller växer och att hjärnan fungerar bättre efter ansträngning. Ekman menar också att det gäller att äta bra eftersom hjärnan tar upp 20 procent av energin vi tar in. Dessutom är sömnen viktig för inlärningen och minnets kapacitet.

 

Vi övertygade om att ökad motion förbättrar barnens sociala umgänge, studieresultat och hälsa. Däremot får det inte ske på bekostnad av andra ämnen eller den traditionella idrotten. Snarare är vår förhoppning att en utveckling sker på lokal nivå och i samklang med idrottsföreningar.

 

Vår idé knyter an till regeringens satsning Idrottslyftet. Sedan 2007 stöttar och uppmuntrar vi den svenska idrotten att öppna sina dörrar ännu mer. Vi vill idrotten ska kunna rekrytera och behålla fler medlemmar än idag. Här är vår förhoppning att skolan ska samarbeta med idrotten. Det är i tidig ålder vi lägger till med våra vanor, goda som dåliga. Dessa följer sedan oss ofta genom livet.

 

Det som tidigare ansetts vara ”sunt förnuft” kan nu sägas vara vetenskapligt belagt. Motion, bra mat och vila kan kopplas samman med goda skolresultat. Alla inblandade skulle bli vinnare. Låt oss därför verka för att lyfta ökad motion som en profilfråga.

 

Lämna ett svar